jurodiwy

10 tekstów – auto­rem jest ju­rodi­wy.

Chcę trzy­mać Cię za rękę i obej­mo­wać ciepłem,
i uśmie­chem Twym czułym ubierać mo­je serce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2015, 22:25

Jes­teś moim światłem, kiedy wokół widzę ciemność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2015, 20:30

Mieliśmy stworzyć świat, w którym chcieliśmy zamieszkać,
I ma­my wspólny świat, ale nikt tam już nie mieszka.


Odtwórz  

myśl • 9 lutego 2015, 21:42

Biegaj z nią, ale nig­dy za nią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2014, 22:15

Odejść nie zaw­sze znaczy zapomnieć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 listopada 2014, 21:55

Każdej piosen­ce na­leży dać szansę.
Jeśli nie spo­doba Ci się za pier­wszym ra­zem, posłuchaj jeszcze 2 razy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 października 2014, 19:40

Miłość mo­ja, ser­ca tarczą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2014, 20:25

Obiecu­je so­bie, nie upaść już nig­dy więcej,
nie upaść tak nis­ko by nie wstać,

te­go nie chcę. 

myśl • 30 września 2014, 21:42

Brak mi słów
choć at­ra­men­tu pełno
By słowem opisać
Nad-wy­razis­te piękno 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 września 2014, 15:46

Wi­taj jaskółko, niedźwie­dzi­co w moim sercu,
Wi­taj pająku, sieci pajęcza w moich myślach,
Mo­ja ra­dości, która jak bańka myd­la­na pryska. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 września 2014, 16:32

jurodiwy

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jurodiwy

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 maja 2015, 00:21Julkaa sko­men­to­wał tek­st Chcę trzy­mać Cię za [...]

17 maja 2015, 22:25jurodiwy do­dał no­wy tek­st Chcę trzy­mać Cię za [...]

15 kwietnia 2015, 20:30jurodiwy do­dał no­wy tek­st Jesteś moim światłem, kiedy [...]

9 lutego 2015, 21:42jurodiwy do­dał no­wy tek­st Mieliśmy stworzyć świat, w [...]

22 listopada 2014, 02:57słońiczka sko­men­to­wał tek­st Biegaj z nią, ale [...]

21 listopada 2014, 22:15jurodiwy do­dał no­wy tek­st Biegaj z nią, ale [...]

11 listopada 2014, 00:46Coniglietta sko­men­to­wał tek­st Odejść nie zaw­sze znaczy [...]

10 listopada 2014, 21:55jurodiwy do­dał no­wy tek­st Odejść nie zaw­sze znaczy [...]

19 października 2014, 20:09Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Każdej piosen­ce na­leży dać [...]

19 października 2014, 20:08truman sko­men­to­wał tek­st Każdej piosen­ce na­leży dać [...]